Cennik usług

Ważną dla nas sprawą są jasne ustalenia finansowe z klientem by nie stanowiły na żadnym etapie sprawy zaskoczenia. Dla potrzeb każdego klienta możemy zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą i co za tym idzie różne sposoby rozliczeń.
Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem. 
Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:
System wynagrodzenia zryczałtowanego gdzie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
System rozliczeń godzinowych gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac
Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

Porady prawne

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie emailem. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

Pisma procesowe i umowy

Koszt napisania standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.
Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.
Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie projektu pisma procesowego lub umowy można uzyskać telefonicznie lub przesyłając zapytanie emailem.

Sprawy sądowe

Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.2015.1800).
Przykładowo w „zwykłej” sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości sprawy. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł – 90 zł
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł
  • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

Negocjacje

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej. Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie emailem.

Skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu

Koszt przygotowania skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu ustalany jest indywidualnie. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny. Można również przesłać zapytanie pocztą elektroniczną.


Usługi prawno-doradcze

Obsługa korporacyjna spółek

Postępowania administracyjne

Odszkodowania i windykacje należności