Pomoc on-line

Kancelaria świadczy również usługi on-line poprzez elektroniczną obsługę klienta. Usługa ta umożliwia uzyskanie szybkiej i rzeczowej opinii bądź analizy prawnej ewentualnie sporządzenie pisma procesowego lub wzoru umowy. Kontakt z Klientem odbywa się drogą korespondencyjną (e-mail, fax, telefon) – dotyczy to przedstawienia zagadnienia prawnego, dostarczenia niezbędnych dokumentów, jak również uzgodnienia wysokości honorarium za wykonaną usługę adwokacką.

Aby uzyskać pomoc prawną on-line należy:

  • Przesłać poprzez poniższy formularz opis swojej sprawy lub problemu prawnego.
  • Oczekiwać zwrotnej odpowiedzi w ciągu 24 h z zaproponowaną ceną za daną usługę
  • W przypadku akceptacji ceny dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na konto: 

Kancelaria Adwokacka – adw. Magdalena Kowalczyk 
37-700 Przemyśl, Dworskiego 19/1
nr konta: 61 1240 2568 1111 0010 2811 7370 

  • Usługa adwokacka zostanie wykonana niezwłocznie (w umówionym wcześniej terminie) po dokonaniu wpłaty.


Usługi prawno-doradcze

Obsługa korporacyjna spółek

Postępowania administracyjne

Odszkodowania i windykacje należności