Zakres usług

Prawo cywilne

 • Sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • Sprawy z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenie, uwłaszczenie, służebności gruntowe, służebności przesyłu),
 • Rozstrzyganie sporów o własność (powództwa windykacyjne, negatoryjne, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności),
 • Ochrona posiadania,
 • Sporządzanie umów prawa cywilnego,
 • Sprawy o zapłatę,
 • Sprawy o odszkodowanie za poniesioną szkodę majątkową i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • Skarga pauliańska,
 • Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy bądź też testamentu, podział spadku, wydziedziczenie, zapisy windykacyjne, testamenty, wniosku o przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • Reprezentacja wierzycieli,
 • Reprezentacja dłużników,
 • Postępowanie klauzulowe,
 • Powództwa przeciwegzekucyjne,
 • Sporządzanie wniosków o wpis do rejestru oraz do ksiąg wieczystych.

Usługi prawno-doradcze

Obsługa korporacyjna spółek

Postępowania administracyjne

Odszkodowania i windykacje należności