Odszkodowania
  • Pomoc prawna w zakresie formułowania roszczeń do zakładów ubezpieczeń, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych z tytułu OC sprawcy wypadku, szkód osobowych, śmierci osoby bliskiej oraz uszczerbku na zdrowiu,
  • Reprezentowanie Klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na etapie postępowania przedsądowego,
  • Reprezentowanie Klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądami powszechnymi.
Kancelaria M. Kowalczyk - odszkodowania

Usługi prawno-doradcze

Obsługa korporacyjna spółek

Postępowania administracyjne

Odszkodowania i windykacje należności