Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Rozwód,
 • Separacja,
 • Podział majątku wspólnego,
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • Sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • Sprawy o alimenty (zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • Sprawy związane z władzą rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej, sprawy o przysposobienie),
 • Sprawy związane z ustaleniem miejsca pobytu dziecka oraz o kontakty z dzieckiem,
 • Sprawy związane z rozstrzygnięciem o istotnych sprawach dziecka,
 • Sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka,
 • Sprawy opiekuńcze i z zakresu kurateli,
 • Sporządzanie pism procesowych oraz pism w postępowaniu nieprocesowym (pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych),
 • Reprezentacja przed wszystkimi sądami i innymi organami procesowymi obejmująca kompleksową obsługę prawną,
 • Udzielanie ustnych porad prawnych.
Kancelaria M. Kowalczyk - prawo rodzinne

Usługi prawno-doradcze

Obsługa korporacyjna spółek

Postępowania administracyjne

Odszkodowania i windykacje należności