Prawo Karne
  • Reprezentacja w toku postępowania przygotowawczego, w szczególności udział w przesłuchaniach świadków, pokrzywdzonego, składaniu wyjaśnień przez oskarżonego, oględzinach, eksperymentach procesowych, zatrzymaniu rzeczy, przeszukaniach, wydawaniu opinii biegłych i specjalistów, udzielanie wskazówek prawnych dla oskarżonego, ustalenie linii obrony, sporządzanie wniosków o zmianę środków zapobiegawczych np. tymczasowego aresztowania, wstąpienie oskarżyciela posiłkowego/prywatnego do postępowania karnego w odpowiednim momencie i zabezpieczenie jego interesów oraz jego udział we wszelkich czynnościach przygotowawczych,
  • Obrona oskarżonego w toku postępowania sądowego, w szczególności sporządzanie wszelkich pism w tym wniosku o skazanie bez rozprawy, wniosku o warunkowego umorzenie postępowania, wniosku o przeprowadzenie określonych dowodów, udział w rozprawach, sporządzenie zażaleń, apelacji,
  • Pomoc osobom już skazanym poprzez sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, reprezentacja w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie dozoru elektronicznego, prawo łaski,
  • Pomoc osobom pokrzywdzonym przez fachową pomoc w postaci reprezentacji w postępowaniu karnym, w tym w postępowaniu przygotowawczym, co zwiększy możliwość ukarania sprawcy przestępstwa i pozwoli osobie pokrzywdzonej na dochodzenie swoich praw w postaci zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych, orzeczenia nawiązki, naprawienia szkody.
Kancelaria M. Kowalczyk - prawo karne

Usługi prawno-doradcze

Obsługa korporacyjna spółek

Postępowania administracyjne

Odszkodowania i windykacje należności