Prawo administracyjne
  • Reprezentacja przed organami władzy państwowej i samorządowej, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Sporządzanie skarg administracyjnych, odwołań, opinii, pism w toku postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego.
Kancelaria M. Kowalczyk - prawo administracyjne

Usługi prawno-doradcze

Obsługa korporacyjna spółek

Postępowania administracyjne

Odszkodowania i windykacje należności