Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami powszechnymi w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • opracowywanie i opiniowanie projektów umów o pracę, umów o zaufaniu poufności, umów o zakazie konkurencji oraz innych umów z zakresu prawa pracy.
Kancelaria M. Kowalczyk - prawo pracy

Usługi prawno-doradcze

Obsługa korporacyjna spółek

Postępowania administracyjne

Odszkodowania i windykacje należności