Prawo spółek handlowych i gospodarcze
  • Tworzenie spółek, fundacji, stowarzyszeń, w tym przygotowywania umów, aktów założycielskich i statutów, reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych,
  • Bieżąca obsługa prawna spółek poprzez przygotowywanie projektów uchwał, protokołów ze zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń,
  • Opracowywanie i przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z podwyższeniem, obniżaniem kapitału zakładowego, umorzeniem udziałów i akcji, wykupem i odkupem udziałów i akcji,
  • Doradztwo prawne w sporach pomiędzy wspólnikami/ akcjonariuszami a spółką,
  • Przygotowywanie opinii prawnych, ekspertyz związanych z wykładnią obowiązujących przepisów prawa spółek,
  • Reprezentowanie zarówno spółek, jak i wspólników w postępowaniach sądowych w sprawach spornych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek,
  • Pomoc prawna w likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym dokonywanie rozliczeń pomiędzy wspólnikami, bądź podmiotami likwidowanymi a organami założycielskimi.
Kancelaria M. Kowalczyk - prawo spółek handlowych

Usługi prawno-doradcze

Obsługa korporacyjna spółek

Postępowania administracyjne

Odszkodowania i windykacje należności